SLEVA PRO ŠKOLY návrat na úvodní stránku
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství PrometheusJak objednávat  
Fyzika pro ZŠ – Doplňující literatura
E. Hejnová a kol.
Multimediální materiály pro výuku fyziky na ZŠ
0811451  Měření fyzikálních veličin (CD)   100 Kč   ks
0811452  Vlastnosti látek a těles (CD)   100 Kč   ks
 
Fyzika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
R. Kolářová – J. Bohuněk
Fyzika pro 6. až 9. ročník ZŠ
9811292  Fyzika pro 6. ročník základní školy   178 Kč   ks
9811293  Fyzika pro 7. ročník základní školy   184 Kč   ks
9811294  Fyzika pro 8. ročník základní školy   178 Kč   ks
9411063  Fyzika pro 9. ročník základní školy   184 Kč   ks
Příručka je pouze v nabídce E-KNIH na adrese: prometheus-eknihy.cz
0511395  Příručka pro učitele k učebnicím fyziky pro 6. až 9. ročník ZŠ – pouze jako E-KNIHA   --- Kč   ks
J. Bohuněk
Pracovní sešity pro 6. až 9. ročník ZŠ
9411054  Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 6. ročník ZŠ   104 Kč   ks
9411055  Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 7. ročník ZŠ   108 Kč   ks
9411056  Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 8. ročník ZŠ   105 Kč   ks
9611221  Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. ročník ZŠ   108 Kč   ks
M. Macháček
Fyzika 6 až 9 pro základní školy a víceletá gymnázia
Tato řada vychází i v elektronické podobě
0011332  Fyzika 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia – také E-KNIHA   198 Kč   ks
0111340  Fyzika 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia – také E-KNIHA   198 Kč   ks
0111341  Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia – také E-KNIHA   198 Kč   ks
9811309  Fyzika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia – také E-KNIHA   198 Kč   ks
Příručka je pouze v nabídce E-KNIH na adrese: prometheus-eknihy.cz
0611407  Příručka pro učitele k učebnicím Fyzika 6 až 9 pro ZŠ a víceletá gymn. – pouze jako E-KNIHA   --- Kč   ks
Doplňující literatura
0631412  Slovník pojmů z fyziky pro základní školu
M. Šimon
  284 Kč   ks
M. Macháček
Pracovní sešity pro 6. až 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
9411059  Pracovní sešit k učebnici Fyzika 6 pro ZŠ a VG   104 Kč   ks
9411060  Pracovní sešit k učebnici Fyzika 7 pro ZŠ a VG   104 Kč   ks
9411061  Pracovní sešit k učebnici Fyzika 8 pro ZŠ a VG   104 Kč   ks
9611219  Pracovní sešit k učebnici Fyzika 9 pro ZŠ a VG   104 Kč   ks
J. Bohuněk
Sbírky úloh
9411064  Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1. díl   134 Kč   ks
9411065  Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl   134 Kč   ks
9411066  Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl   134 Kč   ks
J. Bohuněk – E. Hejnová
Prověrky
0111384  Tematické prověrky z učiva fyziky pro 6. ročník ZŠ   118 Kč   ks
0111385  Tematické prověrky z učiva fyziky pro 7. ročník ZŠ   118 Kč   ks
0111386  Tematické prověrky z učiva fyziky pro 8. ročník ZŠ   118 Kč   ks
0111387  Tematické prověrky z učiva fyziky pro 9. ročník ZŠ   118 Kč   ks
Sbírky úloh
0911467  Fyzikální nápadník 1
V. Karásková – D. Mandíková – B. Kroupová
  162 Kč   ks
1411496  Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia (kniha + CD)
D. Mandíková – V. Karásková – B. Kroupová
  214 Kč   ks

 


nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus