SLEVA PRO ŠKOLY návrat na úvodní stránku
katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství PrometheusVšechny tituly tříděné dle názvu  

Jak objednávat  
Ostatní literatura
Programování
Kniha je pouze v nabídce E-KNIH na adrese: prometheus-eknihy.cz
9531190  Algoritmy a programovací techniky – pouze jako E-KNIHA
P. Töpfer
  --- Kč   ks
 
Fyzika pro ZŠ – Doplňující literatura
Velké postavy vědeckého nebe
0131344  Archimedes
J. Bečvář – I. Štoll
  115 Kč   ks
 
Matematika – 1. až 5. ročník základních škol
Doplňující literatura
9431047  Barevné počítání pro čtvrťáky
M. Nevyhoštěná
  95 Kč   ks
9431038  Barevné počítání pro prváky a druháky
M. Nevyhoštěná
  95 Kč   ks
9331005  Barevné počítání pro třeťáky
M. Nevyhoštěná
  95 Kč   ks
 
Ostatní literatura
Historie poznávání
0331377  Dějiny fyziky
I. Štoll
  998 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Doplňující literatura
0031321  Deset geometrických transformací
F. Kuřina
  186 Kč   ks
 
Deskriptivní geometrie – střední školy
Učebnice
0321376  Deskriptivní geometrie pro střední školy (kniha + ED)
E. Pomykalová
  398 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Sbírky úloh
9431042  Díváme se kolem sebe
J. Mída
  36 Kč   ks
 
Fyzika pro ZŠ – Doplňující literatura
Velké postavy vědeckého nebe
0331369  Ernst Mach
R. Dvořák
  88 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Sbírky úloh pro gymnázia
0821461  Funkce – výukový program pro střední školy se sbírkou úloh (CD + příručka)
L. Zbranková
  128 Kč   ks
 
Fyzika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
M. Macháček
Fyzika 6 až 9 pro základní školy a víceletá gymnázia
Tato řada vychází i v elektronické podobě
0011332  Fyzika 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia – také E-KNIHA   198 Kč   ks
0111340  Fyzika 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia – také E-KNIHA   198 Kč   ks
0111341  Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia – také E-KNIHA   198 Kč   ks
9811309  Fyzika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia – také E-KNIHA   198 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
Příručky pro učitele
Kniha je pouze v nabídce E-KNIH na adrese: prometheus-eknihy.cz
0831450  Fyzika aktuálně – příručka nejen pro učitele – pouze jako E-KNIHA
O. Lepil a kol.
  --- Kč   ks
 
Fyzika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
R. Kolářová – J. Bohuněk
Fyzika pro 6. až 9. ročník ZŠ
9811292  Fyzika pro 6. ročník základní školy   178 Kč   ks
9811293  Fyzika pro 7. ročník základní školy   184 Kč   ks
9811294  Fyzika pro 8. ročník základní školy   178 Kč   ks
9411063  Fyzika pro 9. ročník základní školy   184 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
Učebnice pro gymnázia
9421082  Fyzika pro gymnázia – Astrofyzika
M. Macháček
  187 Kč   ks
9421079  Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus (kniha + ED)
O. Lepil – P. Šedivý
  228 Kč   ks
9421081  Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta
I. Štoll
  174 Kč   ks
9321007  Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění (kniha + CD)
O. Lepil
  165 Kč   ks
9321004  Fyzika pro gymnázia – Mechanika (kniha + ED)
E. Svoboda – M. Bednařík – M. Široká
  228 Kč   ks
9421078  Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika (kniha + ED)
E. Svoboda – K. Bartuška
  212 Kč   ks
9421080  Fyzika pro gymnázia – Optika (kniha + ED)
O. Lepil
  207 Kč   ks
9321009  Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity
K. Bartuška
  125 Kč   ks
Učebnice pro SŠ s nižší hodinovou dotací
9821300  Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU
I. Štoll
  212 Kč   ks
9421083  Fyzika pro střední školy, 1. díl (kniha + ED)
O. Lepil a kol.
  254 Kč   ks
9321008  Fyzika pro střední školy, 2. díl (kniha + ED)
O. Lepil a kol.
  254 Kč   ks
 
Fyzika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Sbírky úloh
0911467  Fyzikální nápadník 1
V. Karásková – D. Mandíková – B. Kroupová
  162 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
0921468  Fyzikální úlohy pro střední školy – pouze jako E-KNIHA
V. Žák
  --- Kč   ks
 
Matematika – 1. až 5. ročník základních škol
Doplňující literatura
0611409  Hvězdice, mozaiky a další hry s čísly, alfabetník 3
A. Šarounová
  120 Kč   ks
 
Fyzika pro ZŠ – Doplňující literatura
Velké postavy vědeckého nebe
9831311  Christian Doppler
I. Štoll
  88 Kč   ks
9531183  Jan Marek Marci
I. Štoll
  88 Kč   ks
0331378  Klaudios Ptolemaios
V. Štefl
  88 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Příručky pro učitele
Tato kniha vychází pouze v elektronické podobě
0531404  Knížka pro učitele ke ŠVP na 2. stupni ZŠ – pouze jako E-KNIHA
O. Odvárko – J. Kadleček
  --- Kč   ks
 
Fyzika pro ZŠ – Doplňující literatura
Velké postavy vědeckého nebe
0331379  Ludwig Boltzmann
I. Jex
  88 Kč   ks
 
Matematika – 1. až 5. ročník základních škol
Doplňující literatura
0411383  Magické čtverce a další číselná schémata, alfabetník 2
A. Šarounová
  110 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Sbírky úloh
9331011  Mám to dobře? (2. díl)
I. Bušek a kol.
  46 Kč   ks
9331012  Mám to dobře? (3. díl)
I. Bušek a kol.
  46 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Sbírky úloh pro gymnázia
0521390  Matematická cvičení pro střední školy
D. Hrubý
  198 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Sbírky úloh
0031331  Matematické příběhy z korespondenčních seminářů
J. Zhouf a kol.
  172 Kč   ks
 
Matematika, fyzika, chemie pro střední školy
Tabulky
0131356  Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy
M. Macháček a kol.
  305 Kč   ks
0431388  Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SOU
M. Macháček a kol.
  232 Kč   ks
9531132  Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ
L. Drábová a kol.
  275 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
A. Šarounová a kol.
Matematika pro 6. až 9. ročník ZŠ
9511158  Matematika 6, 1. díl   129 Kč   ks
9511160  Matematika 6, 2. díl   129 Kč   ks
9711275  Matematika 7, 1. díl   132 Kč   ks
9711276  Matematika 7, 2. díl   132 Kč   ks
9711277  Matematika 8, 1. díl   129 Kč   ks
9711278  Matematika 8, 2. díl   129 Kč   ks
9711279  Matematika 9, 1. díl   129 Kč   ks
9711280  Matematika 9, 2. díl   129 Kč   ks
 
Matematika – 1. až 5. ročník základních škol
A. Hošpesová – J. Divíšek – F. Kuřina
Matematika pro 1. až 5. ročník ZŠ – Svět čísel a tvarů
1. ročník
9511111  Učebnice   109 Kč   ks
9511112  Pracovní sešit 1   69 Kč   ks
9511113  Pracovní sešit 2   69 Kč   ks
9511114  Pracovní sešit 3   69 Kč   ks
2. ročník
9511117  Učebnice   109 Kč   ks
9511118  Pracovní sešit 1   88 Kč   ks
9511119  Pracovní sešit 2   88 Kč   ks
3. ročník
9611237  Sada příloh   79 Kč   ks
9611234  Učebnice   118 Kč   ks
9611235  Pracovní sešit   121 Kč   ks
4. ročník
9911319  Sada příloh   55 Kč   ks
9611229  Učebnice   118 Kč   ks
9611230  Pracovní sešit   121 Kč   ks
5. ročník
9611239  Učebnice   125 Kč   ks
9611240  Pracovní sešit   121 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
O. Odvárko – J. Kadleček
Matematika pro 6. až 9. ročník ZŠ
6. ročník
1011473  Učebnice, 1. díl – Opakování z aritmetiky a geometrie   144 Kč   ks
1011474  Učebnice, 2. díl – Desetinná čísla; dělitelnost   148 Kč   ks
1011475  Učebnice, 3. díl – Úhel, trojúhleník; osová souměrnost; krychle a kvádr   148 Kč   ks
7. ročník
1011477  Učebnice, 1. díl – Zlomky; celá čísla; racionální čísla   148 Kč   ks
1011478  Učebnice, 2. díl – Poměr; přímá a nepřímá úměrnost; procenta   148 Kč   ks
1011479  Učebnice, 3. díl – Shodnost; středová souměrnost; čtyřúhelníky, hranoly   148 Kč   ks
8. ročník
1011481  Učebnice, 1. díl – Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; výrazy   148 Kč   ks
Doprodej titulů původního dvoubarevného vydání
8. ročník
9711261  Učebnice, 2. díl – Lineární rovnice; základy statistiky
O. Odvárko – J. Kadleček
  86 Kč   ks
O. Odvárko – J. Kadleček
Matematika pro 6. až 9. ročník ZŠ
8. ročník
1011482  Učebnice, 2. díl – Lineární rovnice; základy statistiky   145 Kč   ks
1011483  Učebnice, 3. díl – Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy   145 Kč   ks
9. ročník
1011485  Učebnice, 1. díl – Soustavy rovnic; Funkce; Lomené výrazy   148 Kč   ks
1011486  Učebnice, 2. díl – Jehlan, kužel, koule; Podobnost; Goniometrické funkce   145 Kč   ks
1011487  Učebnice, 3. díl – Finanční matematika   145 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
E. Calda
Učebnice pro dvouleté a tříleté obory SOU
0021324  Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 1. díl   184 Kč   ks
0021325  Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 2. díl   178 Kč   ks
0021326  Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 3. díl   178 Kč   ks
Učebnice pro gymnázia
9421104  Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie
M. Kočandrle – L. Boček
  181 Kč   ks
9421096  Matematika pro gymnázia – Diferenciální a integrální počet
D. Hrubý – J. Kubát
  181 Kč   ks
9421070  Matematika pro gymnázia – Funkce (kniha + CD)
O. Odvárko
  228 Kč   ks
9421094  Matematika pro gymnázia – Goniometrie
O. Odvárko
  170 Kč   ks
9421071  Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
E. Calda – V. Dupač
  178 Kč   ks
9421072  Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla
E. Calda
  170 Kč   ks
9421069  Matematika pro gymnázia – Planimetrie
E. Pomykalová
  182 Kč   ks
9421095  Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady
O. Odvárko
  168 Kč   ks
9421093  Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice
J. Charvát – J. Zhouf – L. Boček
  181 Kč   ks
9421073  Matematika pro gymnázia – Stereometrie
E. Pomykalová
  182 Kč   ks
9421068  Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky
I. Bušek – E. Calda
  178 Kč   ks
E. Calda
Učebnice pro netechnické obory SOŠ a SOU
9521124  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 1. díl (kniha + CD)   220 Kč   ks
9521125  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 2. díl   174 Kč   ks
9521126  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 3. díl   174 Kč   ks
9621224  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 4. díl   174 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
J. Herman a kol.
Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií
prima
9411021  Dělitelnost   136 Kč   ks
kvarta
9511195  Funkce   140 Kč   ks
tercie
9511131  Geometrické konstrukce   136 Kč   ks
sekunda
9411025  Hranoly   136 Kč   ks
kvarta
9511197  Jehlany a kužely   140 Kč   ks
prima
9711282  Kladná a záporná čísla   140 Kč   ks
tercie
9511129  Kruhy a válce   136 Kč   ks
prima
9411022  Osová a středová souměrnost   136 Kč   ks
kvarta
9511196  Podobnost a funkce úhlu   145 Kč   ks
sekunda
9411023  Racionální čísla. Procenta   140 Kč   ks
kvarta
9511194  Rovnice a jejich soustavy   136 Kč   ks
tercie
9511128  Rovnice a nerovnice   136 Kč   ks
sekunda
9411024  Trojúhelníky a čtyřúhelníky   140 Kč   ks
tercie
9511130  Úměrnosti   136 Kč   ks
prima
9411020  Úvodní opakování   150 Kč   ks
sekunda
9511127  Výrazy 1   140 Kč   ks
tercie
9511193  Výrazy 2   136 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Učebnice pro SOŠ a studijní obory SOU
0121334  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU – Posloupnosti a finanční matematika
O. Odvárko
  160 Kč   ks
9421091  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 1. část
E. Calda a kol.
  162 Kč   ks
9421092  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 2. část
O. Odvárko a kol.
  160 Kč   ks
9621209  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 3. část
O. Odvárko – J. Řepová
  160 Kč   ks
9621210  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 4. část
O. Petránek a kol.
  160 Kč   ks
9721281  Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, 5. část
J. Kolouchová – J. Řepová – V. Šobr
  162 Kč   ks
Učebnice matematiky pro SŠ
Tato řada vychází i v elektronické podobě
0621419  Matematika pro SŠ – Analytická geometrie  *)
J. Robová
  --- Kč   ks
0621421  Matematika pro SŠ – Diferenciální a integrální počet – také E-KNIHA
P. Pavlíková – F. Procházka
  244 Kč   ks
0621416  Matematika pro SŠ – Funkce – také E-KNIHA
O. Odvárko
  222 Kč   ks
0621418  Matematika pro SŠ – Komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika – také E-KNIHA
J. Robová – E. Calda – M. Hála – F. Procházka
  238 Kč   ks
0621415  Matematika pro SŠ – Planimetrie – také E-KNIHA
J. Molnár
  192 Kč   ks
0621420  Matematika pro SŠ – Posloupnosti – také E-KNIHA
O. Odvárko
  214 Kč   ks
0621414  Matematika pro SŠ – Rovnice a nerovnice – také E-KNIHA
O. Odvárko
  209 Kč   ks
0621417  Matematika pro SŠ – Stereometrie  *)
J. Molnár a kol.
  --- Kč   ks
0621413  Matematika pro SŠ – Základní poznatky – také E-KNIHA
O. Odvárko
  202 Kč   ks
M. Hudcová – L. Kubičíková – T. Hudec
Matematika v příkladech
1121491  Matematika v příkladech, 1. díl   374 Kč   ks
1121492  Matematika v příkladech, 2. díl *)   --- Kč   ks
Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ
9731246  Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy
J. Petáková
  324 Kč   ks
 
Časopisy
Časopis MFI
  Matematika-fyzika-informatika
elektronický časopis (zdarma ke stažení)
  - zdarma - Kč   ks
 
Matematika – 1. až 5. ročník základních škol
Doplňující literatura
0111357  Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám – kalendář řešených písemek pro 5. ročník
P. Husar
  189 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Příprava na přijímací zkoušky
0311371  Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám. Kalendář písemek pro 7. a 8. ročník ZŠ
P. Husar
  212 Kč   ks
0111358  Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám. Kalendář řešených písemek pro 9. ročník
P. Husar
  218 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ
9531142  Maturitní minimum – sbírka úloh z matematiky pro střední školy
J. Kubát
  178 Kč   ks
 
Fyzika pro ZŠ – Doplňující literatura
Velké postavy vědeckého nebe
9931316  Max Planck
I. Jex
  88 Kč   ks
E. Hejnová a kol.
Multimediální materiály pro výuku fyziky na ZŠ
0811451  Měření fyzikálních veličin (CD)   100 Kč   ks
 
Matematika – 1. až 5. ročník základních škol
A. Hošpesová – J. Divíšek – F. Kuřina
Matematika pro 1. až 5. ročník ZŠ – Svět čísel a tvarů
1. ročník
9511116  Metodická příručka – také E-KNIHA   112 Kč   ks
2. ročník
9511120  Metodická příručka – pouze jako E-KNIHA   --- Kč   ks
3. ročník
9611238  Metodická příručka – pouze jako E-KNIHA   --- Kč   ks
5. ročník
9611243  Metodická příručka – také E-KNIHA   114 Kč   ks
4. ročník
9611233  Metodická příručka – pouze jako E-KNIHA   --- Kč   ks
 
Fyzika pro ZŠ – Doplňující literatura
Velké postavy vědeckého nebe
0131339  Mikuláš Koperník
V. Štefl
  88 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Sbírky úloh
9431041  Mozaika matematických úloh
J. Mída
  36 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
Doplňující literatura
2231497  Písně lidu fyzikálního
J. Obdržálek
  120 Kč   ks
Pokusy
9531148  Pokusy z fyziky na střední škole 4 (Optika, Kvantová fyzika, Atomová a jaderná fyzika)
E. Svoboda – V. Houdek – M. Svoboda
  184 Kč   ks
0131343  Pokusy z volné ruky
Z. Drozd – J. Brockmeyerová
  132 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Příručky pro učitele
0531402  Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na čtyřletém gymnáziu
E. Fuchs – D. Hrubý
  162 Kč   ks
0531401  Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na SOŠ
E. Fuchs – F. Procházka – M. Staněk
  199 Kč   ks
0531400  Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na SOU
E. Fuchs – H. Binterová
  162 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
0531399  Postavení matematiky ve ŠVP pro základní vzdělávání
E. Fuchs – A. Hošpesová – H. Lišková
  129 Kč   ks
 
Fyzika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
M. Macháček
Pracovní sešity pro 6. až 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
9411059  Pracovní sešit k učebnici Fyzika 6 pro ZŠ a VG   104 Kč   ks
9411060  Pracovní sešit k učebnici Fyzika 7 pro ZŠ a VG   104 Kč   ks
9411061  Pracovní sešit k učebnici Fyzika 8 pro ZŠ a VG   104 Kč   ks
9611219  Pracovní sešit k učebnici Fyzika 9 pro ZŠ a VG   104 Kč   ks
J. Bohuněk
Pracovní sešity pro 6. až 9. ročník ZŠ
9411054  Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 6. ročník ZŠ   104 Kč   ks
9411055  Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 7. ročník ZŠ   108 Kč   ks
9411056  Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 8. ročník ZŠ   105 Kč   ks
9611221  Pracovní sešit k učebnici fyziky pro 9. ročník ZŠ   108 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
O. Odvárko – J. Kadleček
Matematika pro 6. až 9. ročník ZŠ
6. ročník
1011476  Pracovní sešit – soubor úloh   198 Kč   ks
7. ročník
1011480  Pracovní sešit – soubor úloh   198 Kč   ks
8. ročník
1011484  Pracovní sešit – soubor úloh   198 Kč   ks
9. ročník
1011488  Pracovní sešit – soubor úloh   198 Kč   ks
J. Nechvátalová – P. Krupka – M. Jedličková
Pracovní sešity z matematiky pro ZŠ
0711422  Pracovní sešit z matematiky pro ZŠ – Dělitelnost   123 Kč   ks
0711424  Pracovní sešit z matematiky pro ZŠ – Desetinná čísla   146 Kč   ks
 
Fyzika pro ZŠ – Doplňující literatura
Velké postavy vědeckého nebe
0331368  Prokop Diviš
R. Kolomý
  88 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Přehled
0011329  Přehled matematiky pro základní školu a VG
O. Odvárko – J. Kadleček
  278 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
9531144  Přehled středoškolské fyziky (kniha + ED)
E. Svoboda a kol.
  416 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ
9531143  Přehled středoškolské matematiky
J. Polák
  396 Kč   ks
 
Ostatní literatura
Historie poznávání
0331372  Příběhy učených žen
I. Kraus
  104 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
Příručky pro učitele
0621408  Příručka pro učitele fyziky na střední škole
O. Lepil – E. Svoboda
  368 Kč   ks
 
Fyzika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
M. Macháček
Fyzika 6 až 9 pro základní školy a víceletá gymnázia
Příručka je pouze v nabídce E-KNIH na adrese: prometheus-eknihy.cz
0611407  Příručka pro učitele k učebnicím Fyzika 6 až 9 pro ZŠ a víceletá gymn. – pouze jako E-KNIHA   --- Kč   ks
R. Kolářová – J. Bohuněk
Fyzika pro 6. až 9. ročník ZŠ
Příručka je pouze v nabídce E-KNIH na adrese: prometheus-eknihy.cz
0511395  Příručka pro učitele k učebnicím fyziky pro 6. až 9. ročník ZŠ – pouze jako E-KNIHA   --- Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ
9721284  Řešené maturitní úlohy z matematiky
I. Bušek
  342 Kč   ks
Sbírky úloh pro SOŠ a SOU
1321495  Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky
J. Robová a kol.
  212 Kč   ks
Sbírky úloh pro gymnázia
0611411  Sbírka řešených příkladů pro SŠ s programem pro zobraz. funkcí (kniha + CD)
P. Kolisko
  406 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
Sbírky úloh
Tato řada vychází i v elektronické podobě
9521133  Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I (Mechanika) – také E-KNIHA
K. Bartuška
  169 Kč   ks
9521134  Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy II (Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění) – také E-KNIHA
K. Bartuška
  169 Kč   ks
9521198  Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy III (Elektřina a magnetismus) – také E-KNIHA
K. Bartuška
  176 Kč   ks
9521199  Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV (Optika, Fyzika mikrosvěta, Speciální teorie relativity, Astrofyzika) – také E-KNIHA
K. Bartuška
  176 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Sbírky úloh pro gymnázia
0031323  Sbírka řešených úloh – Středoškolská matematika pod mikroskopem
E. Calda
  162 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Sbírky úloh
9811291  Sbírka úloh pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky VG, 1. díl
P. Krupka
  316 Kč   ks
9811290  Sbírka úloh pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky VG, 2. díl
P. Krupka
  252 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Sbírky úloh pro gymnázia
Tato řada vychází i v elektronické podobě
9621206  Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie – také E-KNIHA
I. Bušek
  114 Kč   ks
9521189  Sbírka úloh pro gymnázia – Funkce – také E-KNIHA
O. Odvárko
  119 Kč   ks
9621228  Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie – také E-KNIHA
O. Odvárko
  88 Kč   ks
9621227  Sbírka úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady – také E-KNIHA
O. Odvárko
  88 Kč   ks
9531110  Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
F. Janeček
  188 Kč   ks
 
Deskriptivní geometrie – střední školy
Sbírky úloh
9921315  Sbírka úloh z deskriptivní geometrie
E. Maňásková
  160 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
0821460  Sbírka úloh z fyziky kolem nás pro střední školy
J. Nahodil
  325 Kč   ks
9621226  Sbírka úloh z fyziky pro SOŠ a SOU
V. Miklasová
  226 Kč   ks
9521121  Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (kniha + ED)
O. Lepil – M. Bednařík – M. Široká
  308 Kč   ks
 
Fyzika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
1411496  Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ a víceletá gymnázia (kniha + CD)
D. Mandíková – V. Karásková – B. Kroupová
  214 Kč   ks
J. Bohuněk
Sbírky úloh
9411064  Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1. díl   134 Kč   ks
9411065  Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl   134 Kč   ks
9411066  Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl   134 Kč   ks
 
Matematika – 1. až 5. ročník základních škol
J. Divíšek a kol.
Sbírky úloh
9711287  Sbírka úloh z matematiky pro 2. ročník základní školy   118 Kč   ks
0111353  Sbírka úloh z matematiky pro 3. ročník základní školy   129 Kč   ks
9711288  Sbírka úloh z matematiky pro 4. ročník základní školy   127 Kč   ks
0211362  Sbírka úloh z matematiky pro 5. ročník základní školy   149 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
I. Bušek – V. Väterová – M. Cibulková
Sbírka úloh z matematiky pro 6. až 9. ročník základní školy
Tato řada vychází i v elektronické podobě
0811463  Sbírka úloh z matematiky pro 6. roč. ZŠ – také E-KNIHA   182 Kč   ks
0911464  Sbírka úloh z matematiky pro 7. roč. ZŠ – také E-KNIHA   182 Kč   ks
0911465  Sbírka úloh z matematiky pro 8. roč. ZŠ – také E-KNIHA   182 Kč   ks
0911466  Sbírka úloh z matematiky pro 9. roč. ZŠ – také E-KNIHA   182 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ
0121337  Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy
J. Kubát
  332 Kč   ks
Sbírky úloh pro SOŠ a SOU
9421109  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, 1. část
F. Jirásek a kol.
  212 Kč   ks
9521123  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU, 2. část (kniha + CD)
F. Jirásek a kol.
  252 Kč   ks
9621216  Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
M. Hudcová – L. Kubičíková
  319 Kč   ks
9421090  Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ
M. Hudcová – L. Kubičíková
  278 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Sbírky úloh
9411037  Sbírka úloh z matematiky pro základní školu
F. Běloun a kol.
  186 Kč   ks
 
Matematika – 1. až 5. ročník základních škol
Doplňující literatura
0311375  Sedm matematických příběhů pro Aničku, Filipa, Matýska
J. Vaňková – H. Lišková
  98 Kč   ks
 
Fyzika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
0631412  Slovník pojmů z fyziky pro základní školu
M. Šimon
  284 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ
9431076  Středoškolská matematika v úlohách I
J. Polák
  318 Kč   ks
9531122  Středoškolská matematika v úlohách II
J. Polák
  458 Kč   ks
 
Matematika – 1. až 5. ročník základních škol
A. Hošpesová – J. Divíšek – F. Kuřina
Matematika pro 1. až 5. ročník ZŠ – Svět čísel a tvarů
1. ročník
9511191  Sada příloh   65 Kč   ks
2. ročník
9511192  Sada příloh   65 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
Doplňující literatura
9431085  Svět očima fyziky
I. Štoll
  162 Kč   ks
 
Matematika, fyzika, chemie pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
Tabulky
9411036  Tabulky pro základní školu
F. Běloun a kol.
  178 Kč   ks
 
Matematika – 1. až 5. ročník základních škol
Doplňující literatura
9411013  Tečky a číslice
G. Kníže – C. Bezděk
  48 Kč   ks
 
Fyzika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
J. Bohuněk – E. Hejnová
Prověrky
0111384  Tematické prověrky z učiva fyziky pro 6. ročník ZŠ   118 Kč   ks
0111385  Tematické prověrky z učiva fyziky pro 7. ročník ZŠ   118 Kč   ks
0111386  Tematické prověrky z učiva fyziky pro 8. ročník ZŠ   118 Kč   ks
0111387  Tematické prověrky z učiva fyziky pro 9. ročník ZŠ   118 Kč   ks
 
Matematika – střední školy
Sbírky úloh pro gymnázia
9521188  Úlohy z finanční matematiky pro SŠ – také E-KNIHA
O. Odvárko
  166 Kč   ks
 
Fyzika pro ZŠ – Doplňující literatura
E. Hejnová a kol.
Multimediální materiály pro výuku fyziky na ZŠ
0811452  Vlastnosti látek a těles (CD)   100 Kč   ks
Velké postavy vědeckého nebe
9531185  Wilhelm Conrad Röntgen
I. Kraus
  88 Kč   ks
 
Deskriptivní geometrie – střední školy
Sbírky úloh
0131345  Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelech
M. Kupčáková
  150 Kč   ks
 
Matematika – 6. až 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií
Rýsování
9611223  Základy rýsování pro ZŠ
J. Kadleček – Š. Gergelitsová
  114 Kč   ks
 
Fyzika – střední školy
Doplňující literatura
0531398  Zopakujte si fyziku
O. Lepil
  92 Kč   ks

*) titul připravujeme
 


nakladatelství Prometheus

katalog nakladatelství Prometheus hledat v nakladatelství Prometheus objednávky - nakladatelství Prometheus novinky nakladatelství Prometheus připravujeme - nakladatelství Prometheus časopisy - nakladatelství Prometheus pro školy - nakladatelství Prometheus odkazy - nakladatelství Prometheus kontakty - nakladatelství Prometheus domů - nakladatelství Prometheus